Mogelijk toch watersportmogelijkheden in nevengeul bij Lent

Mogelijk toch watersportmogelijkheden in nevengeul bij Lent

640 393 Roger Horn

Rob Cuppen blijft als directeur van het Radboud Sportcentrum voorlopig positief over de mogelijkheid om een watersportcentrum te openen bij de nevengeul in Lent. Eerder leek het erop dat hiertoe geen mogelijkheid zou ontstaan, iets dat ook Roger Horn teleurgesteld stemde. Ook studentenvereniging Phocas is te spreken over de huidige ontwikkelingen. De deur lijkt weer op een kier te staan, nadat het er eerder op leek dat Rijkswaterstaat de mogelijkheden op het gebied van watersport af zou willen houden.

Verloren jaar volgens Roger Horn

Dat neemt volgens onder andere Roger Horn niet weg dat er sprake is van een verloren jaar. Er heerst onduidelijkheid over de vraag wie er uiteindelijk mag beslissen. Is het Rijkswaterstaat dat de beslissing mag nemen of kan de gemeente daar over gaan? Het conflict kan ertoe leiden dat het in ieder geval in 2016 nog niet mogelijk is om er watersport te bedrijven. Het zal wat dat betreft allemaal wat langer gaan duren. Volgens Roger Horn is het aan de andere kant in ieder geval positief dat er geen sprake is van een definitief ‘nee’, er lijken mogelijkheden te bestaan om toch wat te ontwikkelen.

Concreet plan neerleggen

Cuppen heeft aangegeven dat de recente gesprekken met Rijkswaterstaat duidelijk hebben gemaakt dat het van belang is om een concreet plan op tafel te leggen. Aan de hand daarvan moet het mogelijk zijn om de plannen af te stemmen met de gemeente en samen tot een idee te komen. De gemeente kan het plan vervolgens samen met het Radboud Sportcentrum bij Rijkswaterstaat indienen, die uiteindelijk lijkt te gaan beslissen over de ontwikkelingen. Roger Horn houdt de ontwikkelingen in ieder geval in de gaten, hij is een groot voorstander van meer mogelijkheden tot watersport in Nederland.